Osnivanje ovisnog društva PRESS GLASS NA Inc.

Dana 14. travnja 2016. godine PRESS GLASS SA je osnivao ovisno društvo PRESS GLASS NA Inc. sa sjedištem u Nju Jorku, SAD.

Društvo kćer biće odgovorno za predstavljanje brenda PRESS GLASS i razvoj prodaje na sjevernoameričkom tržištu.