Pravilnik o pružanju usluga elektroničkim putem

Ovim Pravilnikom, u nastavku skraćeno “Pravilnik”, specificiraju se vrste, opseg i uvjeti pružanja elektroničkih usluga od strane društva Press Glass Holding SA (u nastavku skraćeno “Press Glass”), putem web stranice www.pressglass.hr /  Press Glass Mobile mobilne aplikacije i niže spomenutih e-mail adresa.

§ 1
Definicije

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:
1. Press Glass – Press Glass Holding SA, Poljska, ul. Golfowa 19, Konopiska, 42-274 Konopiska, Broj iz registra: 0000131477, Naziv registra: Registar okružnog suda Częstochowa XVII gospodarski odjel državnog sudskog registra, Nadležno tijelo: Registar okružnog suda Częstochowa XVII gospodarski odjel državnog sudskog registra, OIB: 96198187330, NIP: 574-000-74-96, REGON: 150021158, temeljni kapital 502.000 PLN (slovima: petsto dvije tisuće zlota 00/100), uplaćen u cijelosti, zastupan od strane Uprave u skladu s pravnom ovlasti, vlasnik web stranice www.pressglass.hr / mobilne aplikacije Press Glass Mobile, e-mail adresa:

sales@pressglass.com,

konopiska@pressglass.com,

radomsko@pressglass.com,

tychy@pressglass.com,

tczew@pressglass.com,

mietno@pressglass.com,

varazdin@pressglass.com,

kaunas@pressglass.com,

northamerica@pressglass.us,

kao i e-mail adrese namijenjene postavljanju pitanja u vezi s gore navedenom web stranicom: varazdin@pressglass.com .

2. Zakon o telekomunikacijama – Zakon o telekomunikacijama od 16. srpnja 2004. (Službeni list Poljske br. 171, stavka 1800, kako je isti izmijenjen).

3. Web stranica – Web stranica društva Press Glass dostupna na www.pressglass.hr.

4. Mobilna aplikacija Press Glass Mobile – Aplikacija Press Glass dostupna u trgovini Google Play na:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pressglass&hl=hr).
i trgovini App Store na:
(https://itunes.apple.com/hr/app/press-glass-mobile/id773201326?mt=8&ls=1).

5. Zakon o pružanju usluga elektroničkim putem – Zakon o pružanju usluga elektroničkim putem od 18. srpnja 2002. (Službeni list Poljske, br. 144, stavka 1204, kako je isti izmijenjen);

6. ICT sustav – skup međusobno surađujućih računalnih uređaja i softvera koji omogućuju obradu, pohranu, te slanje i primanje podataka putem telekomunikacijskih mreža pomoću odgovarajućeg krajnjeg uređaja za određenu vrstu telekomunikacijske mreže, u smislu Zakona o telekomunikacijama od 16. srpnja 2004. (Službeni list br. 171, stavak 1800, kako je isti izmijenjen);

7. Pružanje usluge elektroničkim putem – pružanje usluge bez istodobne prisutnosti stranaka (na daljinu), putem prijenosa podataka na individualni zahtjev primatelja usluga, koji se šalju i primaju putem uređaja za elektroničku obradu, uključujući digitalnu kompresiju, i pohranu podataka, a koji se u potpunosti odašilju, primaju ili prenose putem telekomunikacijske mreže, u smislu Zakona o telekomunikacijama od 16. srpnja 2004. (Službeni list br. 171, stavak 1800, kako je isti izmijenjen);

8. Komercijalne informacije – bilo koje informacije namijenjene izravno ili neizravno promociji proizvoda, usluga ili ugleda poduzetnika ili osobe koja obavlja djelatnost, a čije pravo obavljanja djelatnosti ovisi o ispunjavanju zahtjeva navedenih u posebnim zakonima, izuzev informacija koje omogućuju komunikaciju putem elektroničkih komunikacijskih sredstava s određenom osobom te informacija o robi i uslugama koje nisu namijenjene postizanju željenog komercijalnog učinka od strane subjekta koji naručuje njihovo širenje, posebno bez naknade ili drugih pogodnosti proizvođača, prodavača i pružatelja usluga.

9. Usluga ili usluge – usluga i/ili usluge pružene od strane Press Glass-a, navedene u članku § 2 ovog Pravilnika “Predmet, opseg i trajanje ugovora o pružanju elektroničkih usluga”.

10. Sredstva elektroničke komunikacije – tehnička rješenja, uključujući ICT uređaje i s njima povezane alate, koja omogućuju individualnu komunikaciju na daljinu korištenjem prijenosa podataka između ICT sustava.

11. Primatelj usluge – u nastavku: korisnik – fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne osobnosti koja koristi usluge Press Glass-a putem navedene web stranice. Korisnik je obvezan poštivati odredbe ovog Pravilnika prilikom korištenja usluga koje pruža Press Glass putem web stranice www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacije.

§ 2
Predmet, opseg i trajanje ugovora o pružanju elektroničkih usluga

1. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga sklapa se između Press Glass-a i korisnika u trenutku kada korisnik u internetski preglednik unese URL adresu: www.pressglass.hr / ili preuzme Press Glass Mobile aplikaciju koja sadrži sadržaje dostupne u okviru usluga ili ih koristi temeljem preusmjeravanja na navedene web stranice.

2. Korištenje bilo koje od usluga koje Press Glass elektronički pruža korisniku jednako je prihvaćanju ovih pravila, bez potrebe za sastavljanjem posebnog ugovora.

3. Press Glass putem www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacije omogućava korisnicima korištenje sljedećih besplatnih usluga:

Direktne poveznice do alata Press Glassa su:

– KONFIGURATOR IZO STAKLA SA ZVUČNOM IZOLACIJOM, izravna poveznica na konfigurator:  https://tools.pressglass.com/soundproof-glass-configurator/hr ;
– KONFIGURATOR MASKIRAJUĆIH ČEONIH PLOČA, izravna poveznica na konfigurator je: https://tools.pressglass.com/spandrel-configurator/index_hr.php ;
– KONFIGURATOR SITOTISKA, izravna poveznica na konfigurator je:  https://tools.pressglass.com/silk-screen-printing-configurator/index_hr.php
– SIMULATOR PRIGUŠIVANJA BUKE, izravna poveznica na konfigurator je: https://nds.pressglass.com:8080/hr;
– TRAŽILICA IZJAVA O SVOJSTVIMA, izravna poveznica na konfigurator je: : https://www.pressglass.hr/izjava-o-svojstvima/ .

Gore navedene usluge pružaju se besplatno i služe korisnicima za dobivanje tehničkih informacija prikazanih na web stranici www.pressglass.hr/ aplikaciji Press Glass Mobile, uključujući informacije o proizvodima tvrtke Press Glass. Klikom na odgovarajuću vezu ili gumb koji se nalazi ispod određenog konfiguratora ili simulatora na određenoj podstranici na web stranici u www.pressglass.hr, korisnik se preusmjerava na odgovarajuću internetsku stranicu gdje se nalazi navedeni konfigurator/simulator. Korisnik može samostalno (mijenjajući odgovarajuće parametre karakteristične za proizvod koje nudi određeni alat) testirati (npr. slušati), uspoređivati i analizirati proizvode tvrtke Press Glass koji su dostupni u ponudi, te rezultate vlastitih testova spremiti u obliku PDF datoteka i preuzeti na računalo/mobilni telefon radi kasnije uporabe.

 • Preuzimanje materijala – usluga koja se sastoji u tome da Press Glass korisnicima pruža besplatne datoteke u PDF formatu, uključujući:
  – Tehničke odobrenja, mišljenja, testne certifikate, certifikate i putovnice izdane za proizvode i tvornice Press Glass-a na podstranici “CERTIFIKATI I POTVRDE”
  – letke i informativne brošure na podstranici ” MATERIJALI I BROŠURE”
  – Opće uvjete prodaje na podstranici “OPĆI UVJETI PRODAJE”
  – Tvornički standard Press Glass na podstranici „TVORNIČKI STANDARD PRESS GLASS ”
  – izjave o svojstvima na podstranici “IZJAVA O SVOJSTVIMA”,
  – dokumenti o društvu ” COMPANY DOCUMENTS “.

Materijale u obliku PDF datoteka s gore navedenih podstranica, na koje su postavljeni linkovi u kartici „BRZI LINKOVI” wna web stranici  www.pressglass.hr, moguće je pregledati izravno iz web preglednika klikom na ikone koje simboliziraju PDF datoteku, smještene s desne strane imena datoteke. Korisnik također može besplatno preuzeti materijale koji ga zanimaju.

 • Izjave o svojstvima – besplatna online usluga u obliku tražilice izjava o svojstvima koja omogućava pretraživanje, provjeru i preuzimanje tehničkih informacija, tzv. izjava o svojstvima proizvoda društva Press Glass koji su predmet prethodno podnesene narudžbe od strane korisnika. Usluga je dostupna u kartici “BRZI LINKOVI” na glavnoj web stranici www.pressglass.hr , a u mobilnoj aplikaciji u kartici “IZJAVE O SVOJSTVIMA”. Na podstranici “IZJAVE O SVOJSTVIMA” (u mobilnoj aplikaciji kartica izjava o svojstvima), korisnik pomoću unesenih podataka identificira narudžbu u tražilici potvrda o svojstvima (uključujući broj narudžbe, poziciju iz narudžbe, godinu narudžbe, proizvodni pogon, jezičnu verziju) kako bi dobio i preuzeo u obliku PDF datoteka tražene dokumente koji potvrđuju tehničke podatke (izjave o svojstvima) proizvoda društva Press Glass. Ako korisnik ne pronađe traženu izjavu o svojstvima, može se obratiti Press Glass-u putem kontaktnog obrasca dostupnog izravno na podstranici “IZJAVE O SVOJSTVIMA”. Usluga je dostupna isključivo korisnicima koji surađuju s društvom Press Glass ili osobama koje u okviru svojih profesionalnih dužnosti, obavljaju aktivnosti za subjekt koji surađuje s Press Glassom.
 • Sustav evidentiranja dostava (SED) – besplatna online usluga koja služi za brzu provjeru statusa narudžbi podnesenih za realizaciju kod Press Glassa i preuzimanje dokumentacije dostava i računa preko internetskog preglednika. Usluga je dostupna samo korisnicima ovlaštenim za predstavljanje subjekta koji surađuje s Press Glassom. Stvaranje pristupnog korisničkog računa SED sustavu odvija se nakon ispunjavanja gore navedenog obrasca za registraciju i njegovo slanje natrag IT odjelu Press Glassa. Informacije o mogućnostima SED usluge dostupne su na web stranici www.pressglass.hr  u kartici “BRZI LINKOVI”, pod podstranicom “SUSTAV EVIDENTIRANJA DOSTAVA”.

4. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje u slanju poruka putem web stranice u www.pressglass.hr/Press Glass Mobile aplikacije od strane korisnika društvu Press Glass putem kontakt obrasca sklapa se na neodređeno vrijeme i prestaje kada korisnik usluge elektronički ili pisanim putem na adresu sjedišta Press Glassa pošalje izjavu o zahtjevu za brisanje podataka sadržanih u kontakt obrascu ili povlačenju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

5. Ugovor o pružanju usluga koje se sastoje u pregledavanju informacija objavljenih na web stranici www.pressglass.hr/aplikaciji Press Glass Mobile, kao i usluga izjave o svojstvima i sustava evidentiranja dostava sklapa se između Press Glassa i korisnika na neodređeno vrijeme i završava zatvaranjem od strane korisnika web stranice www.pressglass.hr, ili odjavom/uklanjanjem s platforme sustava za registraciju usluga.

6. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje u slanju tehničkih informacija putem web stranice www.pressglass.hraplikaciji Press Glass Mobile u vezi s preuzimanjem materijala i korištenjem simulatora i konfiguratora, kao i slanje tehničkih informacija korisniku iz Press Glass-a, sklapa se na neodređeno vrijeme i prestaje kada korisnik zatvori web stranicu www.pressglass.hr  i/ili zatvori ili izbriše aplikaciji Press Glass Mobile.

7. Korisnik je dužan poštivati odredbe ovog Pravilnika kao i zakonske norme, te uvijek pružiti točne podatke.

8. Korisnik je dužan poštivati zakon, uključujući i zabranu slanja i/ili postavljanja unutar gore navedenog okvira neželjenih komercijalnih informacija (spam).

9. Korisnik se također obvezuje ne slati ili prenositi sadržaj koji krši zakon, osobna prava i druga prava trećih osoba, posebno onih koji krše moralne, etičke, društvene norme ili dobre običaje. Press Glass ne prihvaća slanje uvredljivog sadržaja ili sadržaja koji krši dostojanstvo putem www.pressglass.hr ili elektroničke pošte navedene na gore navedenim web mjestima.

10. Korisnik se također obvezuje da neće poduzimati nikakve aktivnosti koje bi mogle poremetiti rad IT sustava društva Press Glass ili drugih subjekata koji obavljaju aktivnosti u ime i za račun Press Glass-a u vezi pružanja usluga elektroničkim putem, ili ih preopteretiti.

11. Press Glass ima pravo raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga s trenutačnim učinkom ako korisnik prekrši ovaj Pravilnik ili zakonske propise. Izjava o raskidu može biti poslana korisniku na e-mail adresu koju je on pružio.

12. Press Glass osigurava rad IT sustava koji korisniku omogućuje besplatno prekinuti korištenje usluga koje su mu pružene putem www.pressglass.hr, aplikacije Press Glass Mobile ili putem gore navedene e-mail adrese.

13. Press Glass upozorava da korištenje usluga pruženih elektroničkim putem može biti povezano s određenim rizicima, koji su opisani u ovom pravilniku u članku 6 “Informacije o određenim rizicima povezanim s korištenjem usluga pruženih elektroničkim putem”.

14. Informacije o kolačićima koji su potrebni za pružanje usluga unutar web stranice www.pressglass.hr i aplikacjie Press Glass Mobile uključene su u Pravilima o privatnosti objavljenim na navedenoj web stranici i aplikaciji.

15. Korisnik ima pravo dobiti informacije od Press Glassa o funkcijama, svrsi i podacima softvera putem kojeg Press Glass omogućava korisniku korištenje web stranice www.pressglass.hr i aplikacije Press Glass Mobile.

16. Da bi korisnik mogao koristiti usluge koje se pružaju putem web stranice www.pressglass.hr, i/ili aplikacije Press Glass Mobile te e-pošte dostupne na gore navedenoj web stranici, korisnik mora zadovoljiti odgovarajuće uvjete koji će mu omogućiti korištenje usluga:

 • imati pristup internetu (s minimalnom brzinom prijenosa od 128 kbps za korisnika),
 • imati pristup odgovarajućem web pregledniku: Opera verzija 7.x i više, Google Chrome verzija 5.0 ili više, Internet Explorer verzija 5.5 ili više, Safari verzija 5 ili više, Firefox verzija 1.x ili više, koji prihvaćaju kolačiće,
 • imati Adobe Reader verziju 9.0 ili višu ili drugi softver za pregledavanje PDF datoteka,
 • imati pristup playeru za audio datoteke,
 • imati pristup playeru za video datoteke,
 • Ako želi kontaktirati Press Glass putem online obrasca dostupnog na www.pressglass.hr , korisnik treba imati e-mail račun, odnosno e-mail adresu.

17. U slučaju situacija koje bi mogle ugroziti sigurnost ili stabilnost IT sustava za koji je PRESS GLASS odgovoran, kao i na zahtjev ovlaštenog pravnog subjekta, PRESS GLASS ima pravo privremeno prekinuti pružanje usluga ili ih ograničiti, uključujući radi provođenje održavanja usluga koje se pružaju elektroničkim putem, obuhvaćenih ovim Pravilnikom, a sve kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost IT sustava.

§ 3
Zaštita osobnih podataka korisnika

1. Obrada osobnih podataka od strane društva Press Glass u okviru usluga navedenih u ovom Pravilniku provodi se sukladno odredbama Politike Privatnosti objavljene na web stranici www.pressglass.hr/ Press Glass Mobile aplikaciju i zakonskim odredbama koje uređuju temelje za zaštitu osobnih podataka.

2. Korisnik treba pročitati informacije dostupne na web stranici https://www.pressglass.hr/politika-privatnosti / Press Glass Mobile aplikaciju.

3. Press Glass izjavljuje da koristi tehničke i organizacijske mjere unutar svojih pravnih i financijskih mogućnosti radi zaštite osobnih podataka korisnika usluga koje se pružaju elektroničkim putem kroz  www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacije.

§ 4
Propisi o intelektualnom vlasništvu, uključujući autorsko pravo i srodna prava

1. Svi sadržaji objavljeni putem web stranice www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacije zaštićeni su autorskim pravom društva Press Glass.

2. Korištenje bilo kojeg sadržaja objavljenog na web stranici www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikaciji bez izričitog pisanog pristanka društva Press Glass predstavlja kršenje autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva društva Press Glass te rezultira civilnom i kaznenom odgovornošću.

3. Korisnik ima pravo koristiti sadržaje koji se nalaze na internetskoj stranici www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikaciji koji istovremeno predstavljaju usluge navedene u ovim pravilima, isključivo na temelju ovih pravila i samo u svrhu osobne upotrebe.

4. Press Glass obavještava da riječ i grafički znak Press Glass postavljeni na web stranici www.pressglass.hr / aplikacji Press Glass Mobile aplikaciji ili u e-mail korespondenciji između Press Glassa i korisnika, podliježu pravnoj zaštiti i registrirani su žigovi kod Poljskog patentnog ureda i Europskog ureda za intelektualno vlasništvo.

§ 5
Primjedbe

1. Korisnik ima pravo podnijeti primjedbe koje se odnose na pružanje elektroničkih usluga od strane društva Press Glass.

2. Korisnik može podnijeti primjedbu pismeno na e-mail adresu gdpr@pressglass.com ili pismeno na adresu sjedišta Press Glass Holding SA sa sjedištem na ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, općina Konopiska.

3. Primjedba treba sadržavati osobne podatke korisnika koji omogućuju njegovu ispravnu identifikaciju te što više informacija i okolnosti o nepravilnostima elektroničke usluge na koju se prigovor odnosi.

4. Prigovor se razmatra odmah, ali najkasnije u roku 14 dana od datuma primitka gore navedenog prigovora.

5. Odgovor na prigovor šalje se korisniku na e-mail adresu koju je korisnik pružio ili na drugu adresu za korespondenciju koju je on naznačio.

§ 6
Informacije o posebnim rizicima vezanim uz korištenje usluga koje se pružaju elektroničkim putem

1. Press Glass, ispunjavajući svoju zakonsku obvezu, sukladno čl. 6. stavak 1. Zakon o pružanju usluga elektroničkim putem od 18. srpnja 2002. (Službeni list Poljske, br. 144, stavka 1204, kako je isti izmijenjen), obavještava korisnike usluga pruženih na temelju ovog Pravilnika, o prijetnjama koje se mogu pojaviti u vezi s korištenjem usluga koje se pružaju elektroničkim putem.

2. Press Glass poduzima sve pravne i financijske mjere, u okviru svojih mogućnosti, kako bi osigurala zaštitu korisnika internetske stranice www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacije, međutim, korisnik može potencijalno biti izložen rizicima koje nije mogao spriječiti ili otkloniti, a ti su neovisni i ne mogu se pripisati Press Glassu.

3. Prilikom korištenja usluga pruženih putem interneta, korisnik je izložen različitim pojavama, uključujući: zlonamjerne programe, različite vrste aplikacija i skripti koje provode štetne, zakonom zabranjene, zlonamjerne aktivnosti i aktivnosti usmjerene na napad na korisnikov IT sustav, iz kojeg se mogu ukrasti korisnički podaci, uključujući osobne podatke korisnika. Takav softver može uključivati praćenje programa tzv. špijunskih programa, trojanskih programa, neželjene pošte koja šalje neovlaštene i neželjene komercijalne informacije ili izvlačenje vrijednih informacija za korisnika poput virtualnog identiteta, PIN-a za bankovne račune i sl.

4. Preporučuje se da korisnik ima na svojem elektroničkom uređaju, putem kojeg se povezuje s internetom, antivirusne programe koji služe za zaštitu od navedenih zlonamjernih softvera. Korisnik bi trebao redovito skenirati svoj uređaj, npr. računalo ili mobilni telefon, koristeći ih. Ovi programi trebaju biti stalno ažurirani od strane korisnika. Također je vrijedno zapamtiti da korisnik ne bi trebao otvarati e-mailove nepoznatog podrijetla. Zaštita od prijetnji može uključivati i uključivanje tzv. vatrozida – tzv. vatrozida ili korištenje enkripcije prijenosa podataka putem preventivnih programa. Važan savjet za korisnika je uvijek koristiti originalni softver iz legalnih izvora kako bi se spriječile potencijalne prijetnje povezane s navedenim rizikom.

§ 7
Završne odredbe

1. Ovi propisi važe od 24. listopada 2018. godine i kontinuirano se ažuriraju na web mjestu www.pressglass.hr / Press Glass Mobile aplikacija , uzimajući u obzir relevantne promjene u važećim pravnim propisima u Republici Poljskoj i Europskoj uniji.

2. Na pravne odnose Press Glassa i korisnika uređene ovim Pravilnikom, kao mjerodavno, primjenjuje se pravo Republike Poljske.

3. Korisnik ima pravo zabilježiti ove propise na način koji mu je dostupan, primjerice, putem ispisivanja.