Politika Privatnosti

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju putem ove web stranice i u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi imamo dužnost brinuti za zaštitu osobnih podataka svih osoba koje obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Pri tom se držimo sljedećih načela:

  • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
  • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
  • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
  • Nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
  • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez Vašeg znanja
  • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
  • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu Vaših podataka. Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 05.01.2022.

VODITELJ OBRADE

1a Vas kao naše poslovne suradnike, klijente, kandidate za radna mjesta i posjetitelje naših poslovnih prostora i ove web stranice nalazimo se ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka putem ove web stranice je:

PRESS GLASS d.o.o.
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5
Poduzetnička Zona Jalžabet
HR-42203 Jalžabet

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Uspostava poslovne suradnje i narudžbe proizvoda i usluga

Prikupljamo Vaše podatke koje nam stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje ili tijekom narudžbe i korištenja naših proizvoda i usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (e-mail adresa, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora kao i podatke prikupljene prilikom naše komunikacije.

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljat ćemo Vaše osobne podatke potrebne isključivo za tu svrhu, a ako daljnja komunikacija između nas neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

Zaštita imovine i sigurnost ljudi

Podatke o posjetiteljima naših poslovnih prostora i proizvodnih pogona prikupljamo na porti i navedene evidencije zadržavamo šest mjeseci temeljem našeg legitimnog interesa zaštite imovine i sigurnosti ljudi.

U svrhe zaštite imovine i sigurnosti ljudi koristimo i video nadzor, kojim se nadzire isključivo prihvatljivi prostor unutar i oko našeg poslovnog objekta, čiji perimetri kamera su označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka, a nakon navedenog roka trajno se brišu.

Postupci selekcije kandidata i zapošljavanja

Pri zapošljavanju prikupljamo osnovne podatke o Vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i sve ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup Vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja u našem timu. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama.

S obzirom da natječaje za određena radna mjesta u tehnološkom dijelu našeg poslovanja imamo kontinuirano otvorene, sukladno našem legitimnom interesu i u interesu svih kandidata radi ostavljanja mogućnosti zapošljavanja u narednom razdoblju, zaprimljene zamolbe, priloženu dokumentaciju i osobne podatke zadržavamo na razdoblje do 12 mjeseci, pri čemu osiguravamo pravo svakog kandidata na podnošenje prigovora na takvu obradu osobnih podataka, koje se može ostvariti u skladu s postupcima u poglavlju “Vaša prava” ove Politike privatnosti.

U sklopu jednokratnih natječaja za radna mjesta u ostalim poslovnim jedinicama, ukoliko Vas nakon postupka selekcije ne možemo zaposliti, dajemo Vam putem privole potpuno slobodan izbor želite li da zadržimo Vaše osobne podatke na razdoblje do 12 mjeseci radi Vašeg mogućeg zapošljavanja u tom razdoblju. U slučaju izostanka Vaše slobodne privole, Vaše osobne podatke nećemo zadržavati i trajno ćemo ih izbrisati a Vašu dokumentaciju uništiti.

Zaprimanje i obrada reklamacija maloprodajnih kupaca

Neizravni krajnji maloprodajni kupci naših proizvoda svakako imaju pravo podnijeti prigovor ili reklamaciju na isporučeni proizvod ili pružene usluge od strane naših ovlaštenih distributera ili poslovnih suradnika. Ukoliko se radi o sumnji na neispravnost našeg proizvoda, ovlašteni nas distributeri i poslovni suradnici o tome izvještavaju i prenose osobne podatke podnositelja prigovora ili reklamacije, nužne za njihovu obradu i rješavanje, kao i za provjeru na lokaciji naših isporučenih i ugrađenih proizvoda. Nužan skup osobnih podataka podnositelja prigovora dijeli se i sa središnjicom Press Glass grupacije u Poljskoj. Osobne podatke zadržavamo na rok do 12 mjeseci, u skladu s propisima u području zaštite prava potrošača.

Poveznice na društvene mreže i druge web lokacije

Naša web stranica sadrži poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

KOME OMOGUĆUJEMO PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružati i unaprjeđivati naše usluge i proizvode te činiti našu direktnu komunikaciju s Vama učinkovitijom. Pristup Vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti i s ugovorima koje smo s njima sklopili te u skladu s obvezama iz GDPR-a.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega tvrtke koja za nas osiguravaju usluge održavanja poslovnih aplikacija i IT sustava, provođenja postupaka selekcije i zapošljavanja, zaštite imovine i ljudi te druge usluge u vezi s predmetom našeg poslovanja bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema Vama i osigurati Vam visoku razinu kvalitete naših usluga.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite Vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo Vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka 
Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo Vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora
Imate pravo prigovora na određeno postupanje s Vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka
Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako podnijeti zahtjev?
Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

  • poslati zahtjev na email adresu zop@pressglass.com
  • poštom na našu adresu PRESS GLASS d.o.o., Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, HR-42203 Jalžabet.

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, tel: 01 4609 000, e-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.