Naša nova web stranica u verziji na ruskom jeziku

Naš novi internetski servis koji se nalazi na adresi u domeni www.pressglass.com je od sada dostupan na šest raznih jezika. U zadnje vrijeme dodali smo verziju na ruskom jeziku. Radimo isto tako i na hrvatskoj verziji koja će se pojaviti narednih tjedana.

Kod projektiranja nove verzije našeg servisa pratili smo najnovije trendove u dizajniranju internetskih stranica. Sadržaj nije se puno promijenio i dosta sliči prethodnoj verziji. Međutim pojedinačne informacije su bolje poredane, a dio informacija smo zamijenili grafičkim oznakama koje su pogodnije za korisnike.

Stranica je potpuno kompatibilna s mobilnim uređajima – responzivan web dizajn pruža veću udobnost korištenja naše web stranice. Vrijedi napomenuti da smo promijenili i grafički izgled stranice koji sada bolje prikazuje sve specifičnosti našeg poslovanja.

Trenutno naš novi servis je dostupan u šest jezičnih verzija na: engleskom, njemačkom, francuskom, poljskom, ruskom i italijanskom. Paralelno još uvijek je dostupna prethodna verzija naše web stranice (www.pressglass.eu).