Dvije jezične verzije više na novoj web stranici

Zadnjih dana smo pokrenuli još dvije jezične verzije na našoj novoj internetskoj stranici koja je dostupna u domeni www.pressglass.com. Od sada naš servis je dostupan ne samo na engleskom, poljskom i njemačkom, ali i na talijanskom i francuskom jeziku.Narednih tjedana ćemo pokrenuti još dvije jezične verzije, na ruskom i hrvatskom jeziku.

Kod projektiranja nove verzije našeg servisa pratili smo najnovije trendove u dizajniranju internetskih stranica. Sadržaj koji se odnosi na našu tvrtku i ponudu nije se puno promijenio i dosta sliči prethodnoj verziji. Međutim pojedinačne informacije su bolje poredane, a dio informacija smo zamijenili grafičkim oznakama koje su pogodnije za korisnike.

Responzivan web dizajn prilagođava prikaz sadržaja mobilnim uređajima i time omogućuje njihovim korisnicima veću udobnost korištenja naše web stranice. Adekvatan grafički izgled bolje prikazuje karakteristike naše specifične djelatnosti.

Tenutno naš novi internetski servis (www.pressglass.com) je dostupan paralelno s dosadašnjom web stranicom (www.pressglass.eu).