Objava Press Glass d.o.o., dana 13. ožujka, 2020. vezano uz Coronavirus (COVID-19)