Wysoka Business Park – Wroclaw

Na prigradskim terenima općine Kobierzyce je izgrađen poseban poslovni kompleks čiji karakter nadovezuje se na okolnu arhitekturu.

Press-Glass je dostavio za ovaj projekt fasadna stakla.

Lokacija