Interijer Sea Towers – Gdynia

2009. godine Press-Glass je počeo novu etapu investicija opremanjem strojnog parka strojevima za specijalnu obradu stakla, te je proširio svoju ponudu za višeslojno laminirano kaljeno Premium ESG staklo. Nakon toga je došlo do niza realizacija sa staklom namijenjenim za interijere. Ostakljenje objekta sea towers je realizirano u suradnji s tvrtkom BHS.

Lokacija