Departman za edukaciju u Irskoj – Athlone

Departman za edukaciju jedan je u nizu objekata koje PRESS GLASS realizira u Irskoj.

    • Godina realizacije: 2008
    • Primijenjeno staklo: kaljeno, niskoemisijsko

Lokacija